شرکت سازنده
کاربران محترم،

اطلاعات پیشنهادی از توصیه های سازنده خودرو در دفترچه های راهنما یا از طریق تماس با نمایندگی های مجاز گردآوری شده است، لازم است جهت انتخاب روغن مناسب ، به شرایط خاص خودرو و آب و هوا دقت شود.