کاربران محترم،

اطلاعات پیشنهادی از توصیه های سازنده خودرو در دفترچه های راهنما یا از طریق تماس با نمایندگی های مجاز گردآوری شده است، لازم است جهت انتخاب روغن مناسب ، به شرایط خاص خودرو و آب و هوا دقت شود.