روغن های دنده صنعتی

روغن های سینولکس اُمگا در سطوح مختلفی تولید می شوند که با توجه به فرمولاسیون جهت کاربردهای متفاوتی قابل استفاده هستند. این محصولات قابلیت تحمل فشار و دما را در دامنه وسیعی دارا هستند و می توان از آنها در جعبه های دنده، دنده های چرخشی، دیفرانسیل و به طور کلی انواع سیستم های انتقال قدرت استفاده نمود.
روغن های سینولکس اُمگا در برابر اکسیداسیون، شکست مولکولی و فشار بسیار مقاوم هستند و این ویژگی ها آنها را از دیگر روغن های دنده متمایز می نماید.
قبل از ریختن این روغن حتما دستگاه را با روغن شستشوی سیستم سینولکس پاک سازی کنید و اجازه دهید ده دقیقه با آن کار کند. این محصول مطابق با استانداردهای جهانی روبرو تولید شده است:

انواع روغن های سینولکس امگا نام روغن
روغن های دنده معدنی
جهت استفاده در دامنه دمایی معمول در کاربردهای با فشار متعادل
Synolex Omega
ISO Grades: 68,100,150,220,320,460
روغن های دنده نیمه سنتتیک
جهت استفاده در دماهای بالای 80 درجه سانتیگراد تحت فشار زیاد
Synolex Omega RL
ISO Grades: 68,100,150,220,320,460,680
روغن های دنده تمام سنتتیک
جهت تحمل دامنه دمایی وسیع تحت فشار و استرس بسیار زیاد شرایط کاری سخت
Synolex Omega HD
ISO Grades: 68,100,150,220,320,460,680,1000