امور خیریه


طرح همسفره


مجری طرح:
مجری اصلی طرح هم سفره، کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد.

هدف طرح:
رفع سوء تغذیه کودکان نیازمند زیر 6 سال.
بنا بر آمارهای موجود در حال حاضر حدود 200 هزار کودک در کشورمان بر اثر ناتوانی مالی والدین خود از سوء تغذیه رنج می برند که از این تعداد کمیته امداد از بودجه تامین شده از سوی دولت توان تامین حداکثر 85 هزار نفر را داراست که در صورت مشارکت مردم و سرمایه داران ذیربط این رقم قابل افزایش به سقف تعداد مورد نظر خواهد بود.
از این رو طرح همسفره در راستای تامین حداقل نیاز غذایی کودکان نیازمند زیر 6 سال کشورکه سرپرستان آنها توانایی مالی کافی را ندارند ایجاد شده است.

مشارکت در طرح:

3 روش پرداخت در نظر گرفته شده است:
پرداخت نقدی:
در این روش فرد نیکوکار قادر است مبلغی را به میل خود انتخاب و به صورت یکباره یا ماهیانه پرداخت کند(مبالغ برای تبدیل شدن به سبد ضریب 7 در نظر گرفته شده اند). این وجوه در حساب مشخصی که برای این طرح در نظر گرفته شده جمع آوری شده و درپایان هر ماه بین کودکانی که مورد حمایت مستقیم قرار نگرفته اند توزیع می شود.

پرداخت سبدی:
در این روش با آگاهی از اینکه نیاز هر کودک در ماه یک سبد غذایی است، نیکوکار می تواند تعداد سبدهایی که توانایی پرداخت آن دارد را انتخاب و به صورت ماهیانه یا یکباره وجه معادل آن را واریز کند. باقی مراحل مشابه حالت پرداخت نقدی خواهد بود.
سهم بسته غذایی ماهانه برای هر کودک در این طرح یک "سبد غذایی" تعریف شده که معادل 70 هزار تومان محاسبه گردیده است.

پرداخت بر اساس منطقه جغرافیایی:
در این روش فرد نیکوکار قادر است از روی نقشه جغرافیایی منطقه مورد نظر خود را برگزیده و از لیست موجود شهرهایی را که این طرح در آنها در حال اجراست مشاهده کرده و درصورت تمایل تعدادی از سبدهای خالی کودکان آن منطقه را جهت پرداخت ماهیانه یا یکباره تقبل و به صورت مستقیم به حساب آنان پرداخت کند.

روش های پرداخت:
1. پرداخت از طریق شماره حساب 2222 نزد بانک ملی
2. شماره گیری کد #2222*724*
3. مراجعه به سایت Hamsofreh.ir و انتخاب یکی از روش های پرداخت.