کارکرد تحت شرایط سخت از شما، روانکاری تخصصی از ما

 

روغن هاى خودرویى و صنعتى سینولکس، برگرفته از دانش روز دنیا در تولید روانکارهاى خاص بر اساس نیازهاى اعلام شده از سوى سازندگان خودرو، ماشین آلات و درحقیقت صاحبان صنایع تولید مى شوند.
دانش روز دانشمندان ایرانى، تجهیزات آزمایشگاهى پیشرفته، تحقیق و نیازسنجی بازار امکان تولید سفارشی محصولات را فراهم ساخته است.
متخصصین شرکت، ضمن انجام تحقیقات گسترده در صنایع و بررسی شرایط آب و هوایی مناطق مختلف کشور، اقدام به طراحی و ساخت روغن مطابق کارکرد و شرایط محیطی هر صنعت نموده اند، که این نقطه تمایز کیفیت محصولات سینولکس (Synolex) با مشابه های خارجی است. در دسترس بودن نسبت به نمونه های خارجی ضمن حفظ کیفیت مشابه که توسط آزمایشگاه های معتبر قابل اثبات است، پایش محصولات و ارائه خدمات پس از فروش از دیگر ویژگی هایی هستند که روغن های سینولکس را از مشابه های خارجی جهت مصرف کننده ايرانی متمایز می نمایند.