نویسنده: admin

1

محیط زیست

بیایید به محیط زیست خود بیشتر بها دهیم و از ریختن روغن سوخته، روغن ترمز، ضد یخ و باتری خراب به طبیعت خودداری نماییم چرا که به محیط زیست آسیب وارد می کند.