دسته: اطلاع رسانی

0

همکاری با انجمن یوزپلنگ ایرانی در راستای حمایت از یوز ایرانی

♦️ #پیام‌سینولکس همکاری با انجمن یوزپلنگ ایرانی در راستای حمایت از یوز ایرانی آغاز گردید. امید است گام های مثبتی در این راستا برداشته شود. سینولکس حامی یوز ایرانی

1

محیط زیست

بیایید به محیط زیست خود بیشتر بها دهیم و از ریختن روغن سوخته، روغن ترمز، ضد یخ و باتری خراب به طبیعت خودداری نماییم چرا که به محیط زیست آسیب وارد می کند.