دسته: پیام سینولکس

0

همکاری با انجمن یوزپلنگ ایرانی در راستای حمایت از یوز ایرانی

♦️ #پیام‌سینولکس همکاری با انجمن یوزپلنگ ایرانی در راستای حمایت از یوز ایرانی آغاز گردید. امید است گام های مثبتی در این راستا برداشته شود. سینولکس حامی یوز ایرانی

0

هوای پاک

#پیام‌سینولکس بیایید در داشتن هوای پاک نقشی داشته باشیم. انتخاب روغن موتور مناسب به کاهش اصطکاک، کاهش مصرف سوخت و نهایتا کاهش آلاینده های خروجی اگزوز می انجامد. 29 دی، روز هوای پاک