Rush SAE 5W-30 API SN/C3
روغن موتور بنزینی تمام سینتتیک

سرعت پیشرفت تکنولوژی موتورهای امروزی و عدم پاسخگویی روغن موتورهای متداول موجود در بازار به این نیاز تکنولوژیک، ما را بر آن داشت تا روغن موتور سینولکس راش  5W-30 SN را تولید نماییم. روغن موتور سینولکس راش  5W-30 SN با استفاده از روغن پایه با فناوری بالا و ادتیو های HI-TEC تولید می گردد. رعایت بالاترین سطح کیفیت موجود در دنیا (SN)، استانداردهای جهانی و ملزومات سازندگان خودرو در فرمولاسیون این روغن موتور، محافظت کامل از موتور خودرو و آرامش خاطر را به شما اطمینان می دهد.

Rush SAE 5W-40 API SN/C3
روغن موتور بنزینی تمام سینتتیک

سرعت پیشرفت تکنولوژی موتورهای امروزی و عدم پاسخگویی روغن موتورهای متداول موجود در بازار به این نیاز تکنولوژیک، ما را بر آن داشت تا روغن موتور سینولکس راش  5W-40 SN را تولید نماییم. روغن موتور سینولکس راش 5W-40 SN با استفاده از روغن پایه با فناوری بالا و ادتیوهای HI-TEC تولید می گردد. رعایت بالاترین سطح کیفیت موجود در دنیا (SN)، استانداردهای جهانی و ملزومات سازندگان خودرو در فرمولاسیون این روغن موتور، محافظت کامل از موتور خودرو و آرامش خاطر را به شما اطمینان می دهد.

Rush SAE 10W-40 API SN/C3
روغن موتور بنزینی تمام سینتتیک

روغن موتور بنزینی نیمه سینتتیک سینولکس راش 10W-40 SN با بکارگیری با کیفیت ترین روغن پایه و مواد افزودنی موجود در بازار حداکثر توان موتور را در سخت ترین شرایط عملیاتی به ارمغان می آورد. روغن سینولکس راش 10W-40 SN با داشتن شاخص گرانروی بالا تجربه رانندگی آرام و لذت بخش را در دامنه دمای عملیاتی گسترده فراهم می آورد.

Arias SAE 10W-40 API SM
روغن موتور بنزینی نیمه سینتتیک

روغن موتور سینولکس آریاس 10W-40 SM با فرمولاسیون نیمه سینتتیک برای به نمایش کشیدن توان واقعی موتور فرموله شده است. این روغن موتور می تواند در سخت ترین شرایط کارکرد برای موتورهایی که خودروساز سطح کیفیت SM و یا پایین تر را به پیشنهاد داده استفاده شود روغن موتور سینولکس آریاس 10W-40 SM مناسب خودروهای توربو شارژ و چند سوپاپه طراحی شده است.

Arias SAE 20W-50 API SM
روغن موتور بنزینی نیمه سینتتیک

روغن های موتور سینولکس آریاس 20W-50 SM روغن موتور نیمه سینتتیک با کارآیی بالا هستند که جهت اطمینان از روانکاری موتور تحت شرایط کارکرد سخت طراحی شده است. روغن موتور سینولکس آریاس 20W-50 SM آزمایش های متعدد سخت روانکاری را پاس کرده و با اطمینان به مصرف کننده توصیه می شود. این روغن موتور مخصوص کارکرد موتورهای بنزینی مدرن در آب و هوای گرم  طراحی شده است.

Arias SAE 10W-40 API SL
روغن موتور بنزینی نیمه سینتتیک

روغن موتور سینولکس آریاس 10W-40 SL با فرمولاسیون نیمه سینتتیک برای به نمایش کشیدن توان واقعی موتور فرموله شده است. این روغن موتور می تواند در سخت ترین شرایط کارکرد برای موتورهایی که خودروسازان سطح کیفیت SL و یا پایین تر را پیشنهاد نموده اند استفاده شود. روغن موتور سینولکس آریاس 10W-40 SL مناسب خودروهای توربو شارژ و چند سوپاپه طراحی شده است.

Arias SAE 20W-50 API SL
روغن موتور بنزینی نیمه سینتتیک

روغن های موتور سینولکس آریاس 20W-50 SL یک روغن موتور نیمه سینتتیک با کیفیت متمایز هستند که جهت اطمینان از روانکاری کامل و صحیح موتور تحت شرایط کارکرد سخت طراحی شده اند.

Arias SAE 15W-40 CNG
روغن موتور گازسوز نیمه سینتتیک

روغن های موتور سینولکس آریاس 15W-40 CNG روغن های نیمه سینتتیک هستندکه به صورت خاص جهت استفاده در موتورهایی که از گاز طبیعی فشرده (CNG) به عنوان سوخت استفاده می کنند طراحی شده اند. روغن موتور سینولکس آریاس 15W-40 CNG اطمینان کارکرد نرم موتور و افزایش طول عمر آن با توجه به کاهش مانده های کربنی را به ارمغان می آورد.

Arias SAE 20W-40 CNG
روغن موتور گازسوز نیمه سینتتیک

روغن های موتور سینولکس آریاس 20W-40 CNG روغن نیمه سینتتیک هستند که به صورت خاص جهت استفاده در موتورهایی که از گاز طبیعی فشرده (CNG) به عنوان سوخت استفاده می کنند طراحی شده است. روغن موتور سینولکس آریاس 20W-40 CNG اطمینان کارکرد نرم موتور و افزایش طول عمر آن با توجه به کاهش مانده های کربنی را به ارمغان می آورد.

Arias SAE 10W-40 API SJ
روغن موتور بنزینی نیمه سینتتیک

روغن موتور سینولکس آریاس 10W-40 SJ روغن موتور نیمه سینتتیک فرموله شده با مرغوبترین مواد اولیه می باشد که بهترین عملکرد موتور را در شرایط عملیاتی متفاوت فراهم می آورد. روغن موتور سینولکس آریاس 10W-40 SJبا محافظت عالی از موتور در مقابل خوردگی و زنگ زدگی، حداکثر عمر مفید موتور را تضمین می کند. روغن موتور سینولکس آریاس 10W-40 SJ  مناسب خودروهای توربو شارژ و چند سوپاپه طراحی شده است.

Arias SAE 25W-50 API SJ
روغن موتور بنزینی نیمه سینتتیک

سینولکس آریاس  25W-50 SJ روغن موتور معدنی است که برای کار در موتورهای بنزینی کلاسیک فرموله شده است. این روغن موتور روانکاری تحت شرایط سخت را اطمینان می دهد. سینولکس آریاس  25W-50 SJ از موتور در مقابل سایش و رسوبات هنگام رانندگی های سبک در آب و هوای گرم محافظت می کند.

Taxi SAE 25W-50 API SJ
روغن موتور بنزینی نیمه سینتتیک

روغن های موتور سینولکس تاکسی 25W-50 SJ روغن موتور معدنی هستند که برای کار در موتورهای بنزینی کلاسیک فرموله شده اند. این روغن موتور روانکاری تحت شرایط سخت را اطمینان می دهد. سینولکس تاکسی 25W-50 SJ از موتور در مقابل سایش و رسوبات هنگام رانندگی های سبک در آب و هوای گرم محافظت می کند.

Ronak SAE 20W-50 API SG
روغن موتور بنزینی نیمه سینتتیک

سینولکس روناک 20W-50 SG با تکنولوژی نیمه سینتتیک برای تعویض در دوره های طولانی و همچنین کاهش صدای موتورهای تکنولوژی قدیم فرموله شده است. این روغن ویژگی مغناطیسی بالایی دارد که آن را از دیگر روغن های SG متمایز می کند. روغن موتور سینولکس روناک 20W-50 SG اطمینان استارت سرد به دلیل جریان آن در دماهای پایین و حفاظت از موتور با تشکیل لایه روغن قوی را به مصرف کننده می دهد.

Arias SAE 25W-50 API SG
روغن موتور بنزینی نیمه سینتتیک

روغن های موتور آریاس سینولکس 25W-50 SG با فرمولاسیون نیمه سینتتیک برای تعویض در دوره های طولانی و همچنین کاهش صدای موتورهای تکنولوژی قدیم فرموله شده هستند. این روغن ویژگی مغناطیسی بالایی دارد که آن را از دیگر روغن های SG متمایز می کند. روغن موتور آریاس 25W-50 SG اطمینان استارت سرد به دلیل جریان آن در دماهای پایین و حفاظت از موتور با تشکیل لایه روغن قوی را به مصرف کننده می دهد.

Taxi SAE 20W-50 API SG
روغن موتور بنزینی نیمه سینتتیک

در فرمولاسیون روغن موتور سینولکس تاکسی TAXI 20W-50 SG به نکاتی توجه شده است که آن را از سایر روغن موتورهای موجود در بازار متمایز نموده است. روغن موتور سینولکس تاکسی TAXI 20W-50 SG جهت کارکرد زیاد در همه فصول و در ترافیک های شهری طراحی شده است. در فرمولاسیون این روغن موتور از موادی استفاده گردیده که با خاصیت چسبندگی بالا (خاصیت مغناطیسی) لایه روغنی ماندگار نازکی روی قطعات داخل موتور تشکیل می دهد و از موتور خودروی شما در لحظه استارت محافظت می نماید.
سبد خرید