نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

روغن هیدرولیک
SYNOLEX IRON DU
ضد آتش

روغن های SYNOLEX VENUS، سیالات هیدرولیک با کیفیت ممتاز هستند که جهت پوشش دامنه وسیعی از عملیات هیدرولیکی در صنایع مختلف طراحی شده اند. بسته به شرایط محیطی و کاری، ما کلاس های متفاوتی از روغن های ونوس را که دامنه آنها از ضد یخ تا ضد آتش گسترده است را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. سینولکس ونوس در برابر زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است و کارکرد آن تضمین می شود. در این بین روغن هیدرولیک ضد آتش SYNOLEX IRON DU جهت استفاده در دستگاه های هیدرولیکی که در مجاورت کوره ها و دماهای بسیار بالا کار می کنند و احتمال نشت روغن و آتش سوزی می باشد، طراحی و تولید گردیده است.    

روغن هیدرولیک
SYNOLEX VENUS H
معدنی

روغن های SYNOLEX VENUS، سیالات هیدرولیک با کیفیت ممتاز هستند که جهت پوشش دامنه وسیعی از عملیات هیدرولیکی در صنایع مختلف طراحی شده اند. بسته به شرایط محیطی و کاری، ما کلاس های متفاوتی از روغن های ونوس را که دامنه آنها از ضد یخ تا ضد آتش گسترده است را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. سینولکس ونوس در برابر زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است و کارکرد آن تضمین می شود. در این بین روغن  هیدرولیک معدنى SYNOLEX VENUS H جهت استفاده در دامنه دمایى معمول در کاربردهاى با فشار متعادل طراحی و تولید شده است.

روغن هیدرولیک
SYNOLEX VENUS T
تمام سینتتیک

روغن های SYNOLEX VENUS، سیالات هیدرولیک با کیفیت ممتاز هستند که جهت پوشش دامنه وسیعی از عملیات هیدرولیکی در صنایع مختلف طراحی شده اند. بسته به شرایط محیطی و کاری، ما کلاس های متفاوتی از روغن های ونوس را که دامنه آنها از ضد یخ تا ضد آتش گسترده است را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. سینولکس ونوس در برابر زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است و کارکرد آن تضمین می شود. در این بین روغن  هیدرولیک سینتتیک SYNOLEX VENUS T، جهت استفاده در دامنه دمایى وسیع و شرایط کاری سخت طراحی و تولید گردیده است.  

روغن هیدرولیک
SYNOLEX VENUS ZF
بدون روی

روغن های SYNOLEX VENUS، سیالات هیدرولیک با کیفیت ممتاز هستند که جهت پوشش دامنه وسیعی از عملیات هیدرولیکی در صنایع مختلف طراحی شده اند. بسته به شرایط محیطی و کاری، ما کلاس های متفاوتی از روغن های ونوس را که دامنه آنها از ضد یخ تا ضد آتش گسترده است را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. سینولکس ونوس در برابر زنگار، اکسیداسیون، دما و شکست مولکولی بسیار مقاوم است و کارکرد آن تضمین می شود. در این بین روغن  هیدرولیک بدون روى SYNOLEX VENUS ZF جهت استفاده در ماشین آلاتى که سازنده آنها روغن هاى بدون روى را توصیه کرده است، طراحی و تولید شده است.