Synolex Alaska Oils روغن کمپرسورهای خنک کننده (تبریدی)

19,055,615 ریال
کمپرسورهای خنک کننده معمولا در انواع پیستونی، حلزونی، پیچی و گریز از مرکز طراحی می شوند که بر اساس نوع طراحی و به توصیه سازنده گرانروی روغن توصیه شده متفاوت می باشد. اما آنچه در انتخاب نوع روغن نقش کلیدی دارد، نوع خنک کننده مصرفی و کاربرد کمپرسور می باشد. در زیر، با توجه به نوع گاز، به معرفی روغن مناسب جهت کمپرسور شما می پردازیم. شایان ذکر است در انتخاب گرانروی روغن حتما می بایست توصیه سازنده کمپرسور مد نظر قرار داده می شود.

Synolex Vacuum Pump Oil
روغن پمپ های وکیوم (پمپ خلاء)

روغن وکیوم پمپ سینولکس که جهت استفاده در انواع پمپ های وکیوم چرخشی (Rotary)، با استفاده از روغن های پایه خاص و مواد افزودنی که به دقت برای شرایط کارکرد این نوع پمپ ها مناسب می باشند فرموله شده است. فشار بخار این روغن به شدت مورد کنترل قرار گرفته است و به پمپ امکان وکیوم در انواع فشارها را می دهد.
سبد خرید