بمنظور درک رابطه بین انتخاب روغن موتور مناسب و شرایط آب و هوایی مختلف ابتدا به تعریف ویسکوزیته (یا گرانروی روغن) و نحوه گزارش آن بر روی بسته بندی های روغن موتور می پردازیم.

ویسکوزیته یا گرانروی: مقاومت یک سیال در برابر حرکت و جریان است. ویسکوزیته روغن مناسب جهت شرایط آب و هوایی سرد و گرم توسط سازنده خودرو مشخص می گردد.
درجه گرانروی یا ویسکوزیته روغن معمولا به شکل های زیر بر روی بسته بندی روانکارها قابل مشاهده است:
SAE XX همانند SAE 40: بیانگر ویسکوزیته روغن تک درجه ای (Mono grade) که عدد بیانگر گرانروی روغن است که هرچه عدد بالاتر باشد گرانروی بالاتر و روغن اصطلاحاً سفت تر است و کندتر حرکت می کند.
SAE XXW-YY  همانند SAE 20W-50: بیانگر ویسکوزیته روغن چند درجه ای (Multi grade) که در آن عدد سمت راست بیانگر گرانروی روغن (قابلیت جاری شدن) در دمای بالا، و عدد سمت چپ قبل از W (اختصار winter) بیانگر گرانروی روغن در دماهای پایین و هوای سرد است.

(عکس سمت راست روغنی با ویسکوزیته بالا و عکس سمت چپ روغنی با ویسکوزیته کم)

 


جدول زیر به تصمیم گیری در انتخاب روغن برای فصول مختلف سال و نقاط جغرافیای مختلف به شما کمک می کند:


فواید روغن های چند درجه ای (Multi grade)

با بکارگیری روغن های چند درجه ای، به علت جریان مناسب در دماهای بسیار پایین، هنگام استارت خودرو، موتور به راحتی روشن می شود و روغن به سرعت به تمام قسمت های موتور می رسد و قطعات به خوبی روانکاری می شوند. با گرم شدن موتور، گرانروی روغن کاهش پیدا نکرده، لذا در گرما لایه روغن بین قطعات باقی می ماند و به خوبی عملیات روانکاری را اجرا می کند. به عبارت دیگر کاربرد این دسته از روغن ها در محدوده دمایی وسیع تری نسبت به روغن های تک درجه ای امکان پذیر است. از آن جایی که تقریبا 40 درصد سائیدگی قطعات متحرک موتور در مرحله استارت خشک (بدون روغن) رخ می دهد و در مرحله ای که معمولاً موتور سرد است، لذا روانکاری قطعات حائز اهمیت بوده و لازم است که از روغن های چند درجه ای که در سرما قابلیت پمپ شدن دارند، استفاده شود. این روغنها محافظت بیشتری به نسبت روغن های تک درجه در دماهای بالا و پایین برای موتور بوجود می آورند، و دارای گرانروی بهینه در محدوده دمایی موتور هستند.

مزیتهای روغن های چند درجه ای نسبت به روغن های تک درجه ای:

استفاده از یک روغن برای فصول مختلف
آسان روشن شدن موتور دردرجه حرارتهای پایین
راندمان بهتر در درجه حرارت های بالا
کاهش مصرف سوخت