روغن موتور مناسب از مهم ترین عوامل شتاب گرفتن خودروی شماست.

باتوجه به اینکه قطعات موتور، از حساس ترین قطعات خودرو به شمار می روند، افزایش کارآیی و طول عمر آنها امری ضروری به نظر می رسد. لذا باید از ساییده شدن این اجزا پیشگیری شود. از طرف دیگر هر چه نیروهای اصطکاکی و بازدارنده بین قطعات موتور کاهش یابد به مراتب نیروهای اتلافی کمتر شده، شتاب و راندمان موتور افزایش می یابد.

روغن موتور با کیفیت از طریق تشکیل لایه ای ماندگار از مولکول های روغن روی قطعات داخلی موتور، انتقال دمای مناسب و کاهش اصطکاک را موجب می گردد که به شتاب گرفتن و سرعت اولیه خودرو کمک می نماید، که در فرمولاسیون و تولید تمامی محصولات خودرویی سینولکس این مهم در نظر گرفته شده است.